Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071 "Jungtinės studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą" Intelektinis video filmukas projekto valorizacijai (veiklos nr. 1.1.1) UAB “Getweb”

1. Ar norėtumėte sužinoti, kodėl darnų nekilnojamojo turto valdymą (NTV) verta studijuoti VGTU?2. Kurioje darnaus nekilnojamojo turto valdymo (NTV) srityje norėtumėte įgyti žinių?3. Ar norėtumėte sužinoti daugiau apie karjeros galimybes?4. Ar norėtumėte sužinoti daugiau apie jungtinę magistrantūros studijų programą „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“?5. Ar Jus domina jungtinės magistrantūros studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ stojimo tvarka?6. Ar Jus domina studijų programos kaina?7. Ar norėtumėte sužinoti apie paramą studentams?8. Ar norėtumėte sužinoti apie dalykus?9. Ar norėtumėte sužinoti apie dėstytojus?10. Ar norėtumėte sužinoti apie studijas, tvarkaraščius ir pan.?11. Ar norėtumėte sužinoti apie soc. partnerius?12. Ar domina absolventų atsiliepimai apie jungtinę magistrantūros studijų programą?13. Ar domina vystomos techologijos?