SmartVideo

Projektas „Jungtinės studijų programos „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“ įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071).
Projektas finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis.